Loading

PREMIUM APARTMENT WITH BALCONY

Giá $500/Tháng
ID N19TNV.02

  • Kích thước
    65

  • Ban công
Giới thiệu
No 9, alley 11/17, To Ngoc Van Str, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Fully, new and mordern furniture
  • High quality standard of customer care
  • Cleaning twice per week
  • Security 24/24

Kích thước

Ban công

Service